Vizsgadíj visszatérítés

Mit jelent az ingyenesség?

A 2018. január 1. után letett első sikeres nyelvvizsga díját téríti vissza az állam, tehát a rendelet azokra is vonatkozik, akik 2018 előtt már szereztek nyelvvizsgát. Ha valaki 2017-ben tett vizsgát, de a bizonyítványán 2018-as dátum szerepel, rá nem vonatkozik az ingyenesség.

A BME nyelvvizsga díját visszakaphatom majd?

IGEN. Államilag elismert akkreditált nyelvvizsgáink teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

Kinek lesz ingyenes a nyelvvizsga 2018. január 1-től?

Aki a nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon a 35. életévét még nem töltötte be.

Milyen nyelvvizsga díja igényelhető vissza?

A 2018. január 1. után megszerzett első sikeres államilag elismert

· általános vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,

· írásbeli és szóbeli részvizsga, ha azok egyesíthetőek A 2018. január 1. után megszerzett

· komplex nyelvvizsgával egyenértékű, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén

· komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított vizsga esetén

Milyen nyelvekre vonatkozik a visszatérítés?

A BME Nyelvvizsgaközpontban letehető összes nyelvre (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, orosz), ezeken kívül pedig bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber japán, kínai, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar.

Milyen nyelvvizsga díja NEM igényelhető vissza?

· a sikertelen nyelvvizsga díja

· a nem akkreditált nyelvvizsga díja

· az alapfokú (B1) nyelvvizsga díja

Mi a helyzet, ha külön teszem le a szóbeli és az írásbeli részvizsgát?

Ebben az esetben is kifizetik a teljes vizsga árát, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között nem telt el egy év. Ez a második részvizsga sikeres letétele után kérhető. Ha a két sikeres részvizsgabizonyítvány kiállítása között több mint egy év telt el, a támogatás mértéke a második sikeres részvizsga díja.

Mekkora a megszerezhető támogatás?

2018-ban a térítés maximális összege 34 500 forint lesz. A BME középfokú nyelvvizsga díját ez teljes mértékben fedezi.

Hogyan kell visszaigényelni a vizsgadíjat?

A támogatás iránti eljárás a vizsgázó írásbeli kérelmére indul, tehát a visszatérítés nem automatikus. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Ha ezt a vizsgázó egy éven belül nem teszi meg, akkor elesik a támogatástól. A támogatás jogosultságát az Államkincstár az Oktatási Hivatal segítségével ellenőrizni fogja. Az űrlap letölthető a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapjáról.

Letöltés

Vizsgadíj visszatérítés