Felnőttképzési engedély hatálya alatt végzett képzéseink adatai

TÁMOGATOTT ÉS ÁFA MENTES KÉPZÉSEINK:

FELNŐTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓK:

Az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.

Az AD Nyelviskola és Képzési Központ 2018. december 31. –ig lezárult összes elégedettségméréseinek átlagai ezek voltak:

 ÁTALÁNOS NYELVI KÉPZÉSEINK ESTEÉBEN

ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,83 %
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? nem releváns
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9,29 %
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? nem releváns
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,41 %
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás. higiéniai stb.) 9,70 %
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,77 %
8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,16 %
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,75 %
10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga 9,55 %


OKJ SZERINTI SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZAKMAI KÉPZÉSEINK ESETÉBEN:

ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI SZEMPONTOK A TÁRGYIDŐSZAKBAN MÉRT ÉRTÉKEK ÁTLAGA
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,92 %
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati oktatóival? 9,92 %
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9,72 %
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzések színvonalával? 9,84 %
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,98 %
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiéniai stb.) 9,15 %
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,66 %
8. Mennyire elégedett a képző intézménynek ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,91 %
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,79 %
10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga 9,76 %